SYARAT KEMASUKAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH

PANDUAN PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

Tawaran ini sah sekiranya anda memenuhi syarat syarat seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia (Murid, ibu bapa atau penjaga mestilah warga negara Malaysia)
 • Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah (asthma) atau penyakit berjangkit.
 • Bersetuju menerima Sekolah Berasrama Penuh yang ditawarkan dan menerima aliran yang ditetapkan.
 • Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan Sekolah Berasrama Penuh yang berkaitan

PERMOHONAN MURID KE TINGKATAN SATU (1)

Syarat Pemilihan:

 • Warganegara Malaysia (Murid, ibu bapa atau penjaga mestilah warga negara Malaysia)
 • Murid sekolah kebangsaan sahaja
 • Mencapai 5A atau 4A, 1B dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dengan mata pelajaran Matematik dan Sains memperoleh gred A
 • Aktif dalam kokurikulum

PROSEDUR PERMOHONAN MURID TINGKATAN SATU (1)

 • Murid membuat permohonan menggunakan Sistem Permohonan Atas Talian Tingkatan Satu (1) melalui laman web KPM http://www.moe.gov.my
 • Murid mencetak dua (2) salinan permohonan dan disahkan oleh Guru Besar sekolah masing masing
 • Salinan pertama permohonan diserahkan kepada Guru Besar
 • Salinan kedua permohonan dihantar kepada pengetua SBP mengikut pilihan murid

PERMOHONAN MURID KE TINGKATAN EMPAT (4)

Syarat Pemilihan:

 • Warganegara Malaysia (Murid, ibu bapa atau penjaga mestilah warga negara Malaysia)
 • Murid Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan atau bantuan kerajaan
 • Kelayakan akademik PMR seperti berikut:
 • Sekurang-kurangnya gred A bagi enam (6) mata pelajaran tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Asing/Bahasa Antarabangsa.
 • Mesti mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik dan Sains
 • Mendapat sekurang kurangnya gred B bagi mata pelajaran yang lain
 • Aktif dalam kokurikulum

PROSEDUR PERMOHONAN MURID TINGKATAN EMPAT (4)

 • Murid membuat permohonan menggunakan Sistem Permohonan Atas Talian Tingkatan Empat (4) melalui laman web KPM http://www.moe.gov.my
 • Murid mencetak satu (1) salinan permohonan
 • Murid menyerahkan salinan permohonan kepada Pengetua sekolah asal masing masing

**Tarikh Permohonan untuk Tingkatan Satu (1) dan Tingkatan Empat (4) bermula dari 1 September hingga 15 Oktober

ALAMAT PERHUBUNGAN

Bahagian Pengurusan
Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 3, Blok 2251
Jalan Usahawan 1
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8321 7400
Fax: 03-8321 7403
http://www.moe.gov.my